МЕНИ

Насловна » Документи » Листа стандарда интероперабилности

Листа стандарда интероперабилности

 • Листа стандарда интероперабилности в.2.1

Опште информације

Прва верзија препорука за примену стандарда у јавном сектору/јавној администрацији у Републици Србији у области техничке интероперабилности, документ под називом „Листа стандарда интероперабилности в.1.0, објављен је 08. септембра 2014. године и садржаo је списак препоручених стандарда са њиховом комплетном референцом.

У складу са новим технолошким захтевима, иновацијама и потребама корисника, урађена је друга верзија документа, под називом „Листа стандарда интероперабилности в.2.1 - Техничка интероперабилност, која обухвата ажурирање предходне верзије, усаглашена је са новим националним законским прописима узимајући у обзир и најновије препоруке Европске уније и прилагођена је технолошким новинама.

Концепт Интероперабилности

Пружање бољих јавних услуга, које су прилагођене потребама грађана и привредних субјеката, захтева несметан проток информација на нивоу читавог јавног сектора/јавне администрације, а то се постиже кроз интероперабилност, која представља способност система информационих и комуникационих технологија (ИКТ) и пословних процеса које подржавају, да размењују податке и омогуће заједничко коришћење информација и знања.

Техничка интероперабилност

Техничка интероперабилност се односи на сва техничка питања (технологију, стандарде и смернице) којима се гарантује да ће техничке компоненте информационо комуникационих система органа који међусобно послују бити у стању да сарађују. Циљ јесте координација и усклађивање пословних процеса и информационих архитектура које премошћавају унутрашње и међусобне организационе границе. Техничка интероперабилност обухвата инфраструктуру која повезују системe и услуге. Она укључује питања као што су спецификације интерфејса, интерконекције, услуге интеграције података, презентације и размену, сигурне комуникационе протоколе и сл.

Категоризација стандарда

У оквиру техничке интероперабилности направљена је категоризација техничких стандарда за подршку предложене архитектуре у доменима моделирања процеса, података, архитектуре апликација, клијената, презентација, комуникације, повезивањa са позадинском базом и безбедношћу. Teхнички стaндaрди су организовани у нeкoликo oблaсти, сходно моделу на следећој слици, уз напомену да поједини стaндaрди мoгу припaдaти jeднoj или вишe oблaсти.

 Шематски приказ категоризације стандарда по областима

Корисни линкови

 Врх стране
 Пословна адреса е-поште Портал еУправа Портал отворених података Преквалификације за ИТ Информатор о раду Смернице в.5.0 Листа стандарда интероперабилности в.2.1 Интернет домени органа државне управе Смернице за коришћење друштвених мрежа у јавној управи Захтев за информацијама од јавног значаја eДијаспора