МЕНИ

Насловна » Пројекти » Смернице за израду веб презентација

Смернице за израду веб презентација

Смернице за израду веб презентација органа државне управе, органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе дефинисане су први пут 2005. године и редовно унапређиване из године у годину. Критеријуми за оцењивање веб презентација израђени су уз Смернице 2012. године. Током 2014. године уведено је и оцењивање интернет презентација органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе по истој методологији.

Закључком Владе 05 Број 093-12777/2014 од 22. октобра 2014. године усвојен је документ „Смернице за израду веб презентација органа државне управе, органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе в.5.0“. Закључком Владе је наложено органима државне управе и препоручено органима територијалне аутономије и јединицама локалне самоуправе да израде, одржавају и ажурирају интернет презентације у складу са Смерницама, а Дирекција за електронску управу која је у саставу Министарство државне управе и локалне самоуправе, да периодично спроводи анализу усклађености интернет презентација са усвојеним документом и о томе једном годишње извештава Владу Републике Србије, која на годишњем нивоу усваја Извештај о усклађености веб сајтова државних органа са Смерницама.

Смернице садрже практична упутства којих се треба придржавати при развоју веб презентација органа државне управе, органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе.

Циљ Смерница јесте обезбеђивање униформности веб сајтова органа државне управе, органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе, као и унапређење комуникације са грађанима. Пружањем јасних, тачних и актуелних информација о услугама и активностима обезбеђује се транспарентност њиховог рада и повећава поверење грађана. Такође, веродостојност презентације произилази из једнобразног доменског имена сајтова органа државне управе, органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе и везе са националним Порталом еУправа. Начин презентовања информација на сајтовима органа државне управе, органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе треба да буде такав да су те информације доступне свима.

Велики безбедносни ризик за интернет презентације су и недефинисане процедуре приступа и одржавања веб презентације.

Садржај постављен на веб презентацији органа државне управе, органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе треба да омогући:

 • пружање информација о раду органа државне управе, органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе јавности;
 • унапређење комуникације са грађанима, привредним субјектима и другим органима државне управе, органима територијалне аутономије и јединицама локалне самоуправе;
 • представљање сопствених потенцијала органа државне управе, органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе;
 • јачање поверења између органа државне управе, органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе и грађана;
 • повећање транспарентности и доступности;
 • једноставније проналажење одговарајуће јавне услуге;
 • безбедност - дефинисане процедуре приступа и одржавања интернет презентације

 

 Преузмите документ Извештај о усклађености веб сајтова органа државне управе са Смерницама

 Преузмите документ Извештај о усклађености веб сајтова органа територијалне аутономије са Смерницама

 Преузмите документ Извештај о усклађености веб сајтова јединица локалне самоуправе са Смерницама

 Врх стране
 Пословна адреса е-поште Портал еУправа Портал отворених података Преквалификације за ИТ Информатор о раду Смернице в.5.0 Листа стандарда интероперабилности в.2.1 Интернет домени органа државне управе Смернице за коришћење друштвених мрежа у јавној управи Захтев за информацијама од јавног значаја eДијаспора