МЕНИ

Насловна » Пројекти » Портал е-Управа

ПОРТАЛ е-УПРАВА

КАКО ЈЕ РЕАЛИЗОВАН ПРОЈЕКАТ "РАЗВОЈ И УНПАРЕЂЕЊЕ ПОРТАЛА е-УПРАВА"

Пројекат је финансирало Министарство за телекомуникације и информационо друштво (МТИД), а Републички завод за информатику и интернет је координатор пројекта и крајњи корисник решења. Увођење нових решења еУправе подразумевало је и промену законске регулативе коју је иницирало и спровело Министарство.

Промоција портала еУправа је урађена уз учешће премијера, чиме је и Влада исказала своју подршку пројекту.

 European IT Excellence Award

Портал еУправа представља велики корак напред у развоју еУправе у Србији. То је признато и са стране домаћих и страних ИТ организација, па је пројекат награђен са више домаћих и међународних награда. Пројекат развоја и унапређења Портала еУправа освојио је награду European IT Excellence Award, која представља једну од најпрестижнијих европских годишњих награда у области информационо комуникационих технологија, у конкуренцији са пројектима из чак 32 европске земље.

Републичком заводу за информатику и интернет, за пројекат развоја и унаређења Портала еУправа додељена је награда "E-trgovina AWARD 2011", за допринос развоју е-трговине и е-пословања у Републици Србији.

Друштво за информатику Србије доделило је плакету за изванредна достигнућа из информатике у 2011. години Републичком заводу за информатику и интернет, за пројекат „Портал еУправа – унапређење и развој функционалности. За овај пројекат додељена је ПЛАКЕТА ДИС у категорији „развијена и примењена информатичка услуга“.

 PC Press

 

У традиционалној акцији часописа PC Press, која се спроводи још од 1997. године, Портал је проглашен за најбољи у 2011. години у категорији Сервиси.

Портал еУправа је резултат пројекта Министарства за телекомуникације и информационо друштво и Републичког завода за информатику и Интернет, садашњег Министарства културе, информисања и информационог друштва и Управе за Дигиталну агенду, која је орган у саставу Министарства. Ове су институције носиоци овог пројекта, који је у реализацији заправо резултат рада бројних државних институција и локалних самоуправа које су на Порталу објавиле своје електронске услуге и информације везане за услуге које пружају грађанима и привреди.

Ово је централни пројекат који је започет крајем 2009. године, прва фаза је завршена јуна 2010. и континуирано се наставља развој овог инфраструктурног пројекта због његовог значаја за укупан развоје електронске управе у земљи. Портал еУправа Републике Србије представља централно место електронских услуга за све грађане, привреду и запослене у државној управи, а објављен је на адреси www.euprava.gov.rs. Коришћењем Портала грађанима је олакшана комуникација са државним органима и целокупном јавном администрацијом у смислу лакшег проналажења информација и одговарајућих формулара, као и једноставнијег подношења захтева и пријема решења и осталих докумената. Наиме, Портал еУправа омогућава да се одређени поступци пред јавном управом, који су се до сада обављали на шалтеру, од данас могу обавити и од куће, односно без физичког доласка на шалтер.

На Порталу је имплементирана функционалност електронске идентификације и потписивања помоћу свих важећих квалификованих електронских сертификата у Републици Србији, у овом тренутку постоје четири сертификована тела која издају електронске сертификате. Правним лицима је, у сарадњи са Агенцијом за привредне регистре, омогућена аутоматска регистрација на Порталу. У сарадњи са Управом за трезор, Поштанском штедионицом и Народном Банком Србије реализован је и систем који омогућава електронско плаћање такси. Важан део овог система је и систем за генерисање временског жига (Time Stamp Authority) који је имплементиран и дат на располагање свим институцијама јавне управе.

Приступ услугама је обезбеђен на три начина преко животних ситуација, преко назива услуга и преко институције која пружа услугу. Садржај, обрасци и процедура за услугу су потпуно у надлежности институција, и у свакој су обучени запослени који генеришу и обрађују услуге.

Услуге имају део који даје информације и електронску услугу која садржи образац који се може попунити, информације о такси коју треба платити, и могућност да се захтев електронски потпише и поднесе.

Функционалност Моја еУправа омогућава регистрованим корисницима да сами уреде садржај вести и информација које прате, као и да прате статусе реализација захтева које су поднели коришћењем Портала. На овакав начин грађани и привреда могу одређене садржаје и информације прилагодити својим потребама. У овом тренутку Портал има око 38000 регистрованих корисника физичких лица, а ради се на томе да се Портал учини корисним и за правна лица.

Тренутно на Порталу своје услуге објављује око 100 органа државне управе, републичких органа и јединице локалне самоуправе. Објављено је преко 300 услуга од којих је већина на нивоу који је већи од нивоа информација, што значи електронска услуга где је омогућен доwнлоад обрасца или онлине подношења захтева. На Порталу је омогућено и електронско потписивање документа као и плаћање административних такси електронским банкарством и платним картицама. Активности за омогућавање плаћања Visa, Master и Maestro картицама су у завршној фази, а плаћање Dina Card је већ у продукцији. Очекује се да Агенција за привредне регистре, Републички геодетски завод и Министраство унутрашњих послова први објаве своје услуге за које ће се реализовати могућност плаћања такси наведеним каналима плаћања. На тај начин се очекује да Портал постане атрактивнији за коришћење правним лицима, а дугорочно и да подстакне развој електронске трговине и електронског плаћања уопште.

За коришћења Портала на Линкус платформама је као технички услов неопходно имати пакет Адобовог читача ПДФ фајлова.

За Убунту (Дебиан) платформу то можете учини на следећи начин:

Преузети пакет Адобовог софтвера са следећег линка.

Инсталирати gdebi пакет који служи за инсталацију DEB пакета. Преко терминала потребно је уписати команду која садржи неопходан ниво администрације: sudo apt-get install gdebi

Након инсталације потребно је да се позиционирате у терминалу на место где је скинут Адобов софтвер и извршити команду у терминалу: sudo gdebi AdbeRdr9.5.5-1_i386linux_enu.deb

Уколико приликом инсталације буду недостајали одређени пакети и међузависности укуцајте следећу команду: sudo apt-get install libgtk2.0-0:i386 libnss3-1d:i386 libnspr4-0d:i386 lib32nss-mdns* libxml2:i386 libxslt1.1:i386 libstdc++6:i386

Завршен је пројекат унапређења Портала, уз истовремену континуирану промоцију и мотивисање органа државне управе да поставе услуге из своје надлежности у електронском облику на Портал. Ово унапређење обухвата увођење вишејезичности Портала, унапређење генератора услуга, обрађивачког панела, еПриступачности као иG2G услуге. Реализовано је унапређење дела Портала за рад са правним лицима, унапређење система за кориснике, система за извештавање, прегледа услуга по надлежном органу, унапређење модула еПартиципација, енглеске стране Портала, еАнкете, еИспоруке и нотификације путем смс порука. Системи за еЗаказивање и еПлаћање су интегрисани са Порталом ће омогућују корисницима да електронске услуге добију на високом нивоу квалитета.

Вишејезичност Портала обухвата садржаје и услуге на 5 језика националних мањина.Садржаји на Порталу су имплементирани на Хрватском, Русинском, Румунском, Мађарском и Словачком језику. На језицима мањина доступне су поједине електронске услуге и обрасци, које су и иначе доступне грађанима општина у којима су неки од ових језика званични. Постоји и енглеска верзија Портала са садржајима и услугама намењеним страним држављанима. Услуге су прилагођене потребама страних држављана који бораве у нашој земљи и страним компанијама.

Унапређење генератора услуга обухвата дефинисање специјалних позива на број, да би се омогућило аутоматско раскњижавање средстава на одговарајући подрачун код Управе за трезор и тиме омогућила нотификација обављеног плаћања електронске услуге на Порталу. Поред постојећег формата позива на број у неким органима јавне управе запажена је потреба за формирање специјалног позива на број који садржи индикатор дефинисан од стране органа. Омогућено је и груписање услуга према задатом критеријуму, као и имплементација интерног шаблона за електронске услуге у оквиру једне институције. Даље унапређење генератора услуга омогућило је преузимање информација органа јавне управе путем Web Service-а као и обезбеђивање механизма мапирања и аутоматског слања података по извршењу услуге на Порталу.

Унапређење система за обрађиваче имплементирано је на основу уочених потреба током досадашњег рада система и обухвата могућност приказа обрађивачког панела прилагођеног потребама обрађивача захтева, особе запослене у органу јавне управе која има право да врши обраду поднесених захтева преко Портала. Унапређење подразумева имплементацију радних листа за институцију, обрађивача, преглед најновијих порука, преглед захтева који су на чекању, преглед рекламација и жалби корисника, слање више порука одједном и избор корисника којима ће бити послата порука, приказ извршених услуга по статусима, део намењен за белешке обрађивача, обавештење о пристиглом захтеву и приказ услуга којима истиче рок за плаћање, као и додатно подсећање корисника на обавезу путем e-mail-а или смс поруке.

Портал је, у смислу еПриступачности, имплементиран у складу са W3C стандардима, а у склопу пројекта унапређења реализован је систем за конверзију текста у аудио формат (text-to-speech), чиме се омогућава особама са инвалидитетом да користе електронске услуге. Такође урађена је и оптимизација за преглед садржаја Портала помоћу читача екрана (screen reader), као и оптимизација навигације и увођење пречица ка деловима садржаја, оптимизација за претраживаче (SEO) и редирекција путања (URL Rewrtiting).

Услуге намењене органима државне управе (G2G) представљају део Портала намењен органима јавне управе на коме постоје животне области и ситуације које су намењене запосленима у оганима јавне управе, али и осталим корисницима који желе информације или контакте. Генератор услуга ће бити модификован тако да омогућава креирање G2G услуга на исти начин као и за грађање и правна лица.

Унапређење рада са правним лицима обухватило је реализацију „Мапе за потписивање“ помоћу које овлашћено лице правног лица добија списак свих захтева које треба да верификује и потпише. Овлашћено лице даје различита права за администрацију другим запосленима и тиме се подржава ефикасно и безбедно одвијање пословних процеса у оквиру правног лица које користи Портал за своје пословање. Целокупан поступак је имплементиран за правна лица, као и за органе јавне управе.

Унапређење система за кориснике обухвата унапређење система нотификација што значи да корисник може да изабере тип нотификације који жели (поруке Портала, е-маил, смс) као и учесталост нотификације (системске поруке, поруке од институције, администратора, само одређени статуси поруке или само коначни статуси). Кориснику је омогућено упућивање рекламације на извршену услугу као и коментарисање услуга. За електронске услуге за које се захтеви подносе на обрасцима који се разликују само у неком податку (нпр. општина, буџетски рачун) за корисника је уведен додатни ниво аутоматизације тако да попуњава само делове обрасца који се разликују од већ раније попуњеног обрасца. Ово је нарочито корисно за правна лица која учестало подносе захтеве који се разликују у само неколико података. Креирана је бибилиотека доступних дигиталних образаца ради једноставне претраге, филтрирања и брзог прегледа свих јавно доступних образаца на једном месту. Уводена је архива електронских докумената, где се могу чувати документа која се често користе, као и календар за кориснике где ће корисник моћи да види заказане термине, рокове за плаћање таксе, рокове за обраду захтева и слично. Календар има и могућност нотификације у сврху подсећања корисника путем канала комуникације који је корисник одабрао (смс, e-mail, поруке Портала).

Систем за извештавање се развија због потребе контроле и извештавања о услугама на Порталу, а услед тренда повећања броја и корисника и услуга. Ова функционалност је намењена корисницима Портала из органа јавне управе који имају администраторска права на Порталу и који могу да задају критеријуме (филтери, груписања, сортирања) на основу којих ће се формирати извештај.

Нова функционалност, еЗаказивање, је потпуно интегрисана у постојеће функционалности. Дефинисање услуга за које је омогућено еЗаказивање врши се приликом генерисања услуге. Овај систем укључује и администрацију целокупног подсистема, креирање услуге заказивања термина, процедуру проналажења и подношења захтева и подсистем за извештавање и нотификацију. Администрирање овог система подразумева дефинисање нерадних дана у календару, интервала и радних термина. Процедура заказивања термина за предају захтева подразумева унос више података о кориснику који подноси захтев и избор жељеног термина, у оквиру понуђених слободних термина.

Систем еПлаћање+ за електронско плаћање, ће органи јавне управе могу да користе за своје апликације, и независно од Портала. Овај подпортал омогућава једноставну интеграцију са постојећим информационим системима јавне управе, лако додавање нових канала плаћања, као и једноставно додавање и ажурирање елемената плаћања. Осим већ реализованих канала плаћања, e-banking и плаћање путем платних картица, омогућиће се и плаћање путем мобилних телефона (м-плаћање). Овај подсистем пружа две могућности коришћења: Web Interface и Web Service. Web Interface се користи када не постоји техничка инфраструктура на страни органа јавне управе за коришћењеWeb Service-а, или када канал плаћања не подржава Web Service технологију (нпр.Internet Payment Gateway за DinaCard платну картицу). Web Interface ће бити реализован као специјализована страна подсистема еПлаћање+, на коју заинтересовани органи јавне управе могу да поставе линк и проследе јој неопходне параметре. Web Service је преферирани начин комуникације са подсистемом еПлаћање+ и намењен је интеграцији са институцијама које имају веће техничке могућности и теже потпуној аутоматизацији.

 Врх стране
 Пословна адреса е-поште  Портал еУправа  Портал отворених података  Преквалификације за ИТ  Информатор о раду  Смернице в.5.0  Листа стандарда интероперабилности в.2.1  Интернет домени органа државне управе  Смернице за коришћење друштвених мрежа у јавној управи  Захтев за информацијама од јавног значаја  eДијаспора