МЕНИ

Директор Канцеларије за информационе технологије и електронску управу

Доц. др МИХАИЛО ЈОВАНОВИЋ

 Михаило Јовановић

Доц. др Михаило Јовановић је дипломирао и магистрирао на Електротехничком факултету у Београду као један од најбољих студената у генерацији. Доктор је економских наука и доцент за ужу научну област квантитативне методе. Има 20 година професионалног искуства у Телекому и Пошти Србије где је у континуитету последњих 14 година био у највишем борду директора одговоран за информационе технологије, електронске комуникације и развој. У периоду 2014–2016. године, као члан и координатор Извршног одбора Поште Србије, допринео је остваривању најбољег резултата пословања у историји Поште. Од априла 2017. године радио је као саветник за електронску управу у Кабинету Председника Владе.

Доц. др Михаило Јовановић је члан Инжењерске коморе Србије са лиценцама одговорног пројектанта и одговорног извођача телекомуникационих мрежа и система. Добитник је награде Министарства за науку, технологије и развој Владе Републике Србије 2002. године на јавном позиву „за најбоље младе истраживаче и научнике који су својим ангажовањем дали допринос развоју науке и технологије, променама у земљи, као и започетим реформама; који су остали у земљи и својим ангажовањем доприносе њеном свеукупном бржем развоју и повезивањем са светом“. Аутор је више књига, монографија и тридесет стручно-научних радова из области информационо-комуникационих технологија, електронског пословања и економије презентованих на водећим домаћим и међународним конференцијама и у референтним часописима.

Поред осмишљавања, развоја и имплементације комплетно новог поштанског технолошко-информационог система и изградње регионалних поштанско-логистичких центара у Београду, Новом Саду и Нишу, неке од веома успешних референци Михаила Јовановић у области електронске управу су: успостављање првих квалификованих сертификационих тела за издавање квалификованих електронских сертификата и временских жигова у Републици Србији, успостављање централног система електронских матичних књига, пројекти: „Бебо, добродошла на свет“, пријављивање грађана за бесплатне акције и трговање хартијама од вредности, пријављивање грађана у поступку подношења захтева за реституцијом и техничко-технолошка подршка грађанима у процесу дигитализације ТВ сигнала.

Потиче из породице познатих српских лекара. Са поносом истиче своју супругу и два сина.

 Врх стране
 Пословна адреса е-поште  Портал еУправа  Портал отворених података  Преквалификације за ИТ  Информатор о раду  Смернице в.5.0  Листа стандарда интероперабилности в.2.1  Интернет домени органа државне управе  Смернице за коришћење друштвених мрежа у јавној управи  Захтев за информацијама од јавног значаја  eДијаспора