МЕНИ

Насловна » О нама » Организација и опис функција руководилаца

Организација и опис функција руководилаца

Радом Канцеларије руководи Доц. др Михаило Јовановић почев од 04. августа 2017. године као вршилац дужности. Он је 12. јула 2018 године постављен за директора ове институције решењем 24број:119-6537/2018.

ДЕЛОКРУГ КАНЦЕЛАРИЈЕ И УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ

У Канцеларији се, за обављање послова из њеног делокруга, образују основне унутрашње јединице – сектори, и то:

 1. Сектор за развој информационих технологија и електронске управе;
  1. Одељење за портале и сервисе
   1. Одсек за планирање и анализу и
   2. Одсек за пројектовање и имплементацију
  2. Одељење за информационе системе и регистре
   1. Одсек за планирање и анализу и
   2. Одсек за пројектовање и имплементацију
  3. Група за обезбеђивање квалитета

 2. Сектор за информационо-комуникациону инфраструктуру;
  1. Одељење за рачунарске комуникације, управљање мрежама и интернет технологије
   1. Одсек за развој и одржавање мреже
   2. Одсек за развој и одржавање мрежних сервиса
  2. Група за Data центре и Government Cloud

 3. Сектор за стандардизацију и сертификацију;
  1. Одељење за стандардизацију, сертификацију и смернице развоја
   1. Група за планирање и анализу
   2. Група за праћење и вредновање
   3. Група за стручну подршку примене стандардизације развоја информационо комуникационих технологија и електронске управе
  2. Група за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте

 4. Сектор за информациону безбедност и

 5. Сектор за правне, кадровске, финансијске и административне послове.

 

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места


 • Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места

 

Организациона шема


 • Организациона шема Канцеларије за информационе технологије и електронску управу

 

 Организациона шема Канцеларије за информационе технологије и електронску управу

 

 Врх стране
 Пословна адреса е-поште Портал еУправа Портал отворених података Преквалификације за ИТ Информатор о раду Смернице в.5.0 Листа стандарда интероперабилности в.2.1 Интернет домени органа државне управе Смернице за коришћење друштвених мрежа у јавној управи Захтев за информацијама од јавног значаја eДијаспора