МЕНИ

Насловна » Интернет домени органа државне управе

Интернет домени органа државне управе

Одлукама Владе РС (Закључак 05 Број: 030-4199/2008 и Закључак 05 Број: 030-8362/2011) домени “gov.rs” и „упр.срб“ намењени су за регистрацију Интернет домена органа државне управе. Ови домени су делегирани на управљање Управи за заједничке послове републичких органа на основу овлашћења Регистра националног интернет домена Србије (одлука донета на седници Управног одбора одржаној 30.10.2007.године и редовној седници Конференције суоснивача одржаној 24.12.2011.године) и Министарства за телекомуникације и информатичко друштво (број 030-01-12/2007-01/1 од 19.12.2007.године).

Органи управе су дужни да за своје званичне wеб презентације користе доменско име које се завршава са “gov.rs” и “упр.срб“ (Закључак 05 Број: 030-8727/2011-002).

Уредбом Владе РС (Сл.гласник РС, бр.73/2017) основана је Канцеларија за информационе технологије и електронску управу (www.ite.gov.rs) која је преузeла права, обавезе, запослене, предмете, опрему, средства за рад и архиву од Управе за заједничке послове републичких органа потребну за вршење стручних послова утврђених овом уредбом.

Регистрација Интренет домена под доменима “gov.rs” и „упр.срб“ је бесплатна и могућа је искључиво на захтев органа државне управе упућеног Канцеларији за информационе технологије и електронску управу. Коришћење ових домена је дозвољено само за званичне послове државног органа који је регистровао домен.

Регистрација домена органа управе под доменом “упр.срб“ почела је 15. фебруара 2012. године.

Процедуре

1. РЕГИСТРАЦИЈА ДОМЕНА

Процедура за регистрацију домена за државне органе

(латинични назив .gov.rs и ћирилични назив .упр.срб)

За регистрацију домена органа државне управе потребно је упутити:

 • Званичан допис Канцеларији за информационе технологије и електронску управу, Немањина 11, 11000 Београд, насловљен на директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, оверен и потписан од стране овлашћеног лица
 • Попуњен формулар за регистрацију домена који можете преузети овде:

  ФОРМУЛАР ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ДОМЕНА

 • Документ (копија Службеног гласника у коме је објављен пропис или други акт о образовању) којим се доказује да регистрант има право на домен gov.rs и/или домен упр.срб.

Процедура за регистрацију домена за правосудне органе (судове и тужилаштва)

За регистрацију домена за правосудне органе потребно је упутити:

 • Званичан допис Канцеларији за информационе технологије и електронску управу, Немањина 11, 11000 Београд, насловљен на директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, оверен и потписан од стране овлашћеног лица
 • Попуњен формулар за регистрацију домена који можете преузети овде:

  ФОРМУЛАР ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ДОМЕНА

2. ТРАНСФЕР РЕЗЕРВИСАНИХ НАЗИВА ДОМЕНА

Процедура за регистрацију (одобравање трансфера) резервисаних назива .RS и .СРБ домена

Државни органи и органи локалне самоуправе за чије потребе су резервисани називи .RS и .СРБ домена, а који се налазе на листама резервисаних назива домена [линк на страницу „Резервисани домени“], подносе свом одабраном овлашћеном регистру Захтев за регистрацију домена. Списак свих овлашћених регистара се налази на сајту www.rnids.rs/registri. Овлашћени регистар предузима даље потребне активности за регистрацију домена.

За регистрацију (одобравање трансфера) резервисаног домена потребно је да овлашћени регистар:

 • Упути званичан допис Канцеларији за информационе технологије и електронску управу, који треба да садржи контакт информације о овлашћеном регистру и органу државне управе или локалне самоуправе који жели да региструје резервисан назив домена. Форму дописа можете да преузмете овде:

  ФОРМА ДОПИСА ЗА ТРАНСФЕР ДОМЕНА

 • У прилогу дописа достави овлашћење државног органа или органа локалне самоуправе којим се овлашћује регистар да може у име органа да изврши регистрацију домена.

Канцеларија за ИТЕ, након провере података из упућеног Захтева, кроз систем за регистрацију иницира трансфер домена и овлашћени регистар потом може да изврши регистрацију траженог домена за регистранта.

3. ПРОДУЖЕЊЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ

Процедура за продужење регистрације домена

За продужење регистрације домена државног органа потребно је упутити:

 • Званичан допис Канцеларији за информационе технологије и електронску управу, Немањина 11, 11000 Београд, насловљен на директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, оверен и потписан од стране овлашћеног лица
 • Попуњен формулар за продужење регистрације домена који можете преузети овде:

  ФОРМУЛАР ЗА ПРОДУЖЕЊЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ ДОМЕНА

 • Документ (копија Службеног гласника у коме је објављен пропис или други акт о образовању) којим се доказује да регистрант има право на домен gov.rs и/или домен упр.срб.

4. ГАШЕЊЕ ДОМЕНА

За гашење домена државног органа потребно је упутити званичан допис Канцеларији за информационе технологије и електронску управу, Немањина 11, 11000 Београд,, у коме се тражи гашење наведеног домена. Допис треба да буде насловљен на директора Канцеларијe за информационе технологије и електронску управу, оверен и потписан од стране овлашћеног лица.

5. ПРОМЕНА НАЗИВА ДОМЕНА

За промену назива домена државног органа потребно је упутити:

 • Званичан допис Канцеларији за информационе технологије и електронску управу, Немањина 11, 11000 Београд, насловљен на директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, оверен и потписан од стране овлашћеног лица. У допису тражити гашење домена са старим називом и регистрацију домена са новим називом.
 • Попуњен формулар за регистрацију домена који можете преузети овде:

  ФОРМУЛАР ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ДОМЕНА

 • Документ (копија Службеног гласника у коме је објављен пропис или други акт о образовању) којим се доказује да регистрант има право на домен gov.rs и/или домен упр.срб.

6. ОТВАРАЊЕ е-mail НАЛОГА

За отварање e-mail налога потребно је упутити:

 • Званичан допис Канцеларији за информационе технологије и електронску управу, Немањина 11, 11000 Београд, насловљен на директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, оверен и потписан од стране овлашћеног лица.
 • Попуњен формулар за отварање e-mail налога који можете преузети овде:

  ФОРМУЛАР ЗА ОТВАРАЊЕ е-mail НАЛОГА

Резервисани домени

Резервација назива домена значи да се он не може регистровати без сагласности онога за кога је резервисан.

Већина резервисаних назива интернет домена су називи насељених места у Србији, називи органа и сервиса државне управе и локалне самоуправе или називи јавних установа. У томе и лежи разлог њиховог резервисања, како би биле спречене евентуалне злоупотребе или стварање забуне код корисника Интернета у Србији (да ли су приступили званичном сајту органа).

Позивамо све државне органе и органе локалне самоуправе који још увек нису преузели резервисане називе домена, да то ураде у најкраћем могућем року. Информације о начину регистрације резервисаних домена можете наћи на линку:

Процедура за регистрацију (одобравање трансфера) резервисаних назива .RS и .СРБ домена.

Неки од резервисаних назива домена биће у наредном периоду дозвољени и за слободну регистрацију, уколико их орган за који су били резервисани не сматра значајним и не преузме их за сопствене потребе.

Актуелне листе резервисаних назива домена:

.СРБ домен

ИНФОРМАЦИЈА О ЋИРИЛИЧНОМ ДОМЕНУ другог нивоа намењеног органима управе Републике Србије који одговара домену “gov.rs” и чији назив гласи “упр.срб“

Међународна организација ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), која управља глобалним системом текстуалних и нумеричких Интернет адреса, одобрила је крајем октобра 2009. године нова правила за увођење националних Интернет домена на нелатиничним писмима (Internationalized Country-Code Top-Level Domain, IDN ceTLD). Тиме је отворена могућност да државе широм света, поред постојећих националних Интернет домена на латиници (као што је .rs за Србију, .jp за Јапан, или .cn за Кину), добијају и национални Интернет домен на свом службеном језику и писму. У случају Републике Србије, то је омогућило употребу ћириличног писма у адресама Интернет презентација.

Влада Републике Србије је на седници одржаној 10. новембра 2011. године донела Закључак 05 Број: 030-8362/2011 у коме, између осталог, стоји:

 1. Одређује се да назив Интернет домена другог нивоа намењеног органима државне управе који одговара домену "gov.rs" гласи: "упр.срб".
 2. Задужује се Министарство културе, информисања и информационог друштва да у сарадњи са Управом за заједничке послове републичких органа сачини Листу резервисаних Интернет домена за потребе органа државне управе на првом нивоу домена "срб".

Регистрација домена органа управе под доменом “упр.срб“ почела је 15. фебруара 2012. године.

Уредбом Владе РС (Сл.гласник РС, бр.73/2017) основана је Канцеларија за информационе технологије и електронску управу (www.ite.gov.rs) која је преузeла права, обавезе, запослене, предмете, опрему, средства за рад и архиву од Управе за заједничке послове републичких органа потребну за вршење стручних послова утврђених овом уредбом.

Линкови

 

e-mail : administrator@gov.rs

 Врх стране
 Пословна адреса е-поште Портал еУправа Портал отворених података Преквалификације за ИТ Информатор о раду Смернице в.5.0 Листа стандарда интероперабилности в.2.1 Интернет домени органа државне управе Смернице за коришћење друштвених мрежа у јавној управи Захтев за информацијама од јавног значаја eДијаспора