МЕНИ

Насловна » Документи » Јавне набавке

Јавне набавке

План јавних набавки

План јавних набавки Канцеларијe за информационе технологије и електронску управу за 2018. годину:

 Преузмите документ План јавних набавки

 Преузмите документ Измена Плана јавних набавки бр. 1

 Преузмите документ Измена Плана јавних набавки бр. 2

 Преузмите документ Измена Плана јавних набавки бр. 3

 Преузмите документ Измена Плана јавних набавки бр. 4

 Преузмите документ Измена Плана јавних набавки бр. 5

 Преузмите документ Измена Плана јавних набавки бр. 6

 Преузмите документ Измена Плана јавних набавки бр. 7 и 8

 Преузмите документ Измена Плана јавних набавки бр. 9

 Преузмите документ Измена Плана јавних набавки бр. 10


Квартални извештаји

Квартални извештаји о уговорима у поступцима јавних набавки за 2018. годину:

 • I квартални извештај 2018.
 • II квартални извештај 2018.
 • III квартални извештај 2018.


Портал јавних набавки

Портал јавних набавки - http://portal.ujn.gov.rs/


Јавне набавке

27.11.2018.

ЈНМВ-11/2018

ОДРЖАВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ИНТЕРНЕТ ДОМЕНА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

27.11.2018.

ЈНМВ-10/2018

ОДРЖАВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ EMAIL СИСТЕМА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

16.11.2018.

ЈНМВ-9/2018

НАБАВКA КВАЛИФИКОВАНИХ ДИГИТАЛНИХ СЕРТИФИКАТА

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 29.11.2018.

16.11.2018.

ЈНМВ-8/2018

ОДРЖАВАЊЕ МРЕЖНЕ ОПРЕМЕ

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Измена конкурсне документације број 1 - 21.11.2018.

 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 21.11.2018.

29.10.2018.

ЈН-О-08/2018

ЦЕНТРАЛНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ У ОБЛАСТИ УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одговор на питање број 1 и број 2 - 26.11.2018.

 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 26.11.2018.

12.10.2018.

ЈН-О-07/2018

ЕЛЕКТРОНСКА ИДЕНТИФИКАЦИЈА (E_ID) И SINGLE SIGN ON (SSO)

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одговор на питање - 31.10.2018.

 Преузмите документ Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 31.10.2018.

21.09.2018.

ЈН-О-06/2018

РЕГИСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 5.11.2018.

17.09.2018.

ЈН-П-02/2018

УСЛУГЕ - ТЕЛЕХАУСИНГ, ЗАКУП ВИРТУЕЛНИХ СЕРВЕРА, ЗАКУП ОПТИЧКИХ ВЛАКАНА (MANAGED - DARK FIBER И L3VPN)

 Преузмите документ Oбавештење о покретању преговарачког поступка без објаве

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Измена конкурсне документације број 1 - 20.09.2018.

 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 20.09.2018.

 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.10.2018.

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 25.10.2018.

12.09.2018.

ЈНМВ-7/2018

УСПОСТАВЉАЊЕ УСЛУГЕ ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА БОРАВИШТА СТРАНЦА

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.09.2018.

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 12.10.2018.

03.08.2018.

ЈН-О-05/2018

НАБАВКА ХАРДВЕРСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ПОТРЕБНЕ ЗА НЕСМЕТАНИ РАД ЦЕЛОКУПНОГ ИС ЗА ИНСПЕКЦИЈЕ

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 05.09.2018.

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 12.09.2018.

22.06.2018.

ЈН-О-04/2018

НАБАВКА ORACLE ТЕХНОЛОГИЈА (ORACLE ХАРДВЕРА И ЛИЦЕНЦИ)

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 31.07.2018.

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 17.08.2018.

14.06.2018.

ЈН-П-01/2018

ЈЕДИНСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 21.06.2018.

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 03.07.2018.

04.05.2018.

ЈН-О-03/2018

НАБАВКА ИКТ ИНФРТАСТУКТУРЕ ЗА ДРЖАВНИ ДАТА ЦЕНТАР

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Измена и допуна конкурсне документације - 16.05.2018.

 Преузмите документ Измена конкурсне документације бр. 2 - 25.05.2018.

 Преузмите документ Одговор на питање бр. 1 - 25.05.2018.

 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 12.06.2018.

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 11.07.2018.

24.04.2018.

ЈНМВ-6/2018

УСЛУГА МИГРАЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊА СЕРВИСНЕ МАГИСТРАЛЕ

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 08.05.2018.

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 23.05.2018.

23.04.2018.

ЈН-О-02/2018

УСЛУГА УНАПРЕЂЕЊА И РАЗВОЈА БРИГЕ О КОРИСНИЦИМА И УНАПРЕЂЕЊА И РАЗВОЈА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 04.06.2018.

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 25.06.2018.

20.04.2018.

ЈНМВ-5/2018

НАБАВКA ОПРЕМЕ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 04.05.2018.

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 17.05.2018.

18.04.2018.

ЈНМВ-4/2018

УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛУГЕ ИЗДАВАЊА РЕГИСТРАЦИОНИХ НАЛЕПНИЦА, СЛУЧАЈ ЛИЗИНГА И ПУНОМОЋНИКА

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 30.04.2018.

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 11.05.2018.

10.04.2018.

ЈН-О-01/2018

СОФТВЕРСКО ОДРЖАВАЊЕ АПЛИКАТИВНИХ СИСТЕМА ПОРТАЛА ЕУПРАВА

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 15.05.2018.

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 20.06.2018.

28.03.2018.

ЈНМВ-3/2018

УСЛУГЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ ПРИ РЕЗЕРВАЦИЈИ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА И ПРИ КУПОВИНИ АВИО КАРАТА

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора - 27.04.2018.

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 17.05.2018.

12.02.2018.

ЈНМВ-2/2018

УСЛУГA ИЗРАДЕ CОФТВЕРСКОГ РЕШЕЊА НАПЛАТЕ УСЛУГА ПЛАТНИМ КАРТИЦАМА

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о обустави поступка

 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 Преузмите документ Одлука о обустави поступка од 28.06.2017. године - 03.07.2018.

 Преузмите документ Oбавештење о обустави поступка - 23.07.2018.

06.02.2018.

ЈНМВ-1/2018

УНАПРЕЂЕЊЕ ОБЈЕДИЊЕНИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ УСЛУГА ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ – ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗА ЛОКАЛНА НОВЧАНА ДАВАЊА ЗА ГРАД БЕОГРАД

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлукa о додели уговора - 20.02.2018.

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору - 28.02.2018.

 Врх стране
 Пословна адреса е-поште Портал еУправа Портал отворених података Преквалификације за ИТ Информатор о раду Смернице в.5.0 Листа стандарда интероперабилности в.2.1 Интернет домени органа државне управе Смернице за коришћење друштвених мрежа у јавној управи Захтев за информацијама од јавног значаја eДијаспора