MENI

Naslovna » Arhiva » Javne nabavke Direkcije za elektronsku upravu za 2016. godinu

Javne nabavke

Na sledećem linku možete videti plan javnih nabavki Direkcije za elektronsku upravu za 2016. godinu:

 Preuzmite dokument Plan javnih nabavki

 Preuzmite dokument Izmena Plana javnih nabavki

 

10.11.2016.

JN – O – 05/2016

Uspostavlјanje jedinstvenog informacionog sistema za inspekcije – E – inspektor

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 1.12.2016.
 Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 1 - 2.12.2016.
 Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 2 - 2.12.2016.
 Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 3 - 2.12.2016.
 Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 4 - 2.12.2016.
 Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 5 - 2.12.2016.
 Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 6 - 2.12.2016.
 Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 7 - 5.12.2016.
 Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 8 - 5.12.2016.
 Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 9 - 5.12.2016.
 Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 10 - 5.12.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produžetku roka za dostavlјanje ponuda - 5.12.2016.
 Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 11 - 8.12.2016.
 Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 12 - 8.12.2016.
 Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 13 - 8.12.2016.
 Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 14 - 8.12.2016.
 Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 15 - 8.12.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 19.12.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava ponuđača - 27.12.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 27.03.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava ponuđača - 31.03.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 19.06.2017.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 07.11.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora - 30.01.2018.

31.10.2016.

JN – O – 04/2016

Nabavka administrativne opreme

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 3.11.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju postupka pregovaranja bez objavlјivanja poziva za dostavlјanje ponuda - 14.12.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 20.12.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 06.01.2017.

06.10.2016.

JNMV 08/2016

Izrada elaborata i glavnog projekta zaštite od požara za projektnu dokumentaciju - uspostavlјanje Data centra Backup Centar i Disaster Recovery

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 1 - 11.10.2016.
 Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 2 - 11.10.2016.
 Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 3 - 13.10.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 20.10.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 15.11.2016.

02.09.2016.

JN-O-03/2016

Implementacija elektronskih registara velikih imaoca podataka na jedinstvenoj servisnoj magistrali (Govarnment Servis Bus) radi podizanja nivoa korišćenja elektronskih servisa

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 09.09.2016.
 Preuzmite dokument Odgovori na pitanja - 09.09.2016.
 Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 2 - 20.09.2016.
 Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 3 - 26.09.2016.
 Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 4 - 26.09.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - prijava - 26.09.2016.
 Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 5 - 29.09.2016.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 29.09.2016.
 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 29.09.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - prijava - 29.09.2016.
 Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 6 - 03.10.2016.
 Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 7 - 03.10.2016.
 Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 8 - 03.10.2016.
 Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 9 - 03.10.2016.
 Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 10 - 03.10.2016.
 Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 11 - 05.10.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 17.10.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 15.11.2016.

08.07.2016.

JN-O-02/2016

Unapređenje Portala API za plaćanje karticama eUprava kao softverske infrastrukture elektronske uprave

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda
 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija
 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 12.08.2016.
 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 24.08.2016.
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora - 06.01.2017.
 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora - 10.03.2017.

 Vrh strane
 Poslovna adresa e-pošte  Portal eUprava  Portal otvorenih podataka  Prekvalifikacije za IT  Informator o radu  Smernice v.5.0  Lista standarda interoperabilnosti v.2.1  Internet domeni organa državne uprave  Smernice za korišćenje društvenih mreža u javnoj upravi  Zahtev za informacijama od javnog značaja  eDijaspora