MENI

Naslovna » O nama » Organizacija i opis funkcija rukovodilaca

Organizacija i opis funkcija rukovodilaca

Radom Kancelarije rukovodi Doc. dr Mihailo Jovanović počev od 04. avgusta 2017. godine kao vršilac dužnosti. On je 12. jula 2018 godine postavljen za direktora ove institucije rešenjem 24broj:119-6537/2018.

DELOKRUG KANCELARIJE I UNUTRAŠNјE UREĐENјE

U Kancelariji se, za obavlјanje poslova iz njenog delokruga, obrazuju osnovne unutrašnje jedinice – sektori, i to:

 1. Sektor za razvoj informacionih tehnologija i elektronske uprave;
  1. Odelјenje za portale i servise
   1. Odsek za planiranje i analizu i
   2. Odsek za projektovanje i implementaciju
  2. Odelјenje za informacione sisteme i registre
   1. Odsek za planiranje i analizu i
   2. Odsek za projektovanje i implementaciju
  3. Grupa za obezbeđivanje kvaliteta

 2. Sektor za informaciono-komunikacionu infrastrukturu;
  1. Odelјenje za računarske komunikacije, upravlјanje mrežama i internet tehnologije
   1. Odsek za razvoj i održavanje mreže
   2. Odsek za razvoj i održavanje mrežnih servisa
  2. Grupa za Data centre i Government Cloud

 3. Sektor za standardizaciju i sertifikaciju;
  1. Odelјenje za standardizaciju, sertifikaciju i smernice razvoja
   1. Grupa za planiranje i analizu
   2. Grupa za praćenje i vrednovanje
   3. Grupa za stručnu podršku primene standardizacije razvoja informaciono komunikacionih tehnologija i elektronske uprave
  2. Grupa za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte

 4. Sektor za informacionu bezbednost i

 5. Sektor za pravne, kadrovske, finansijske i administrativne poslove.

 

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta

 • Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta

 

Organizaciona šema


 • Organizaciona šema Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu

 

 Organizaciona šema Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu

 

 Vrh strane
 Poslovna adresa e-pošte Portal eUprava Portal otvorenih podataka Prekvalifikacije za IT Informator o radu Smernice v.5.0 Lista standarda interoperabilnosti v.2.1 Internet domeni organa državne uprave Smernice za korišćenje društvenih mreža u javnoj upravi Zahtev za informacijama od javnog značaja eDijaspora