MENI

Naslovna » Projekti » Smernice za izradu veb prezentacija

Smernice za izradu veb prezentacija

Smernice za izradu veb prezentacija organa državne uprave, organa teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave definisane su prvi put 2005. godine i redovno unapređivane iz godine u godinu. Kriterijumi za ocenjivanje veb prezentacija izrađeni su uz Smernice 2012. godine. Tokom 2014. godine uvedeno je i ocenjivanje internet prezentacija organa teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave po istoj metodologiji.

Zaklјučkom Vlade 05 Broj 093-12777/2014 od 22. oktobra 2014. godine usvojen je dokument „Smernice za izradu veb prezentacija organa državne uprave, organa teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave v.5.0“. Zaklјučkom Vlade je naloženo organima državne uprave i preporučeno organima teritorijalne autonomije i jedinicama lokalne samouprave da izrade, održavaju i ažuriraju internet prezentacije u skladu sa Smernicama, a Direkcija za elektronsku upravu koja je u sastavu Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, da periodično sprovodi analizu usklađenosti internet prezentacija sa usvojenim dokumentom i o tome jednom godišnje izveštava Vladu Republike Srbije, koja na godišnjem nivou usvaja Izveštaj o usklađenosti veb sajtova državnih organa sa Smernicama.

Smernice sadrže praktična uputstva kojih se treba pridržavati pri razvoju veb prezentacija organa državne uprave, organa teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave.

Cilј Smernica jeste obezbeđivanje uniformnosti veb sajtova organa državne uprave, organa teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave, kao i unapređenje komunikacije sa građanima. Pružanjem jasnih, tačnih i aktuelnih informacija o uslugama i aktivnostima obezbeđuje se transparentnost njihovog rada i povećava poverenje građana. Takođe, verodostojnost prezentacije proizilazi iz jednobraznog domenskog imena sajtova organa državne uprave, organa teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave i veze sa nacionalnim Portalom eUprava. Način prezentovanja informacija na sajtovima organa državne uprave, organa teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave treba da bude takav da su te informacije dostupne svima.

Veliki bezbednosni rizik za internet prezentacije su i nedefinisane procedure pristupa i održavanja veb prezentacije.

Sadržaj postavlјen na veb prezentaciji organa državne uprave, organa teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave treba da omogući:

 • pružanje informacija o radu organa državne uprave, organa teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave javnosti;
 • unapređenje komunikacije sa građanima, privrednim subjektima i drugim organima državne uprave, organima teritorijalne autonomije i jedinicama lokalne samouprave;
 • predstavlјanje sopstvenih potencijala organa državne uprave, organa teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave;
 • jačanje poverenja između organa državne uprave, organa teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave i građana;
 • povećanje transparentnosti i dostupnosti;
 • jednostavnije pronalaženje odgovarajuće javne usluge;
 • bezbednost - definisane procedure pristupa i održavanja internet prezentacije

 

 Preuzmite dokument Izveštaj o usklađenosti veb sajtova organa državne uprave sa Smernicama

 Preuzmite dokument Izveštaj o usklađenosti veb sajtova organa teritorijalne autonomije sa Smernicama

 Preuzmite dokument Izveštaj o usklađenosti veb sajtova jedinica lokalne samouprave sa Smernicama

 Vrh strane
 Poslovna adresa e-pošte Portal eUprava Portal otvorenih podataka Prekvalifikacije za IT Informator o radu Smernice v.5.0 Lista standarda interoperabilnosti v.2.1 Internet domeni organa državne uprave Smernice za korišćenje društvenih mreža u javnoj upravi Zahtev za informacijama od javnog značaja eDijaspora