MENI

Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu

Doc. dr MIHAILO JOVANOVIĆ

 Mihailo Jovanović

Doc. dr Mihailo Jovanović je diplomirao i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu kao jedan od najbolјih studenata u generaciji. Doktor je ekonomskih nauka i docent za užu naučnu oblast kvantitativne metode. Ima 20 godina profesionalnog iskustva u Telekomu i Pošti Srbije gde je u kontinuitetu poslednjih 14 godina bio u najvišem bordu direktora odgovoran za informacione tehnologije, elektronske komunikacije i razvoj. U periodu 2014–2016. godine, kao član i koordinator Izvršnog odbora Pošte Srbije, doprineo je ostvarivanju najbolјeg rezultata poslovanja u istoriji Pošte. Od aprila 2017. godine radio je kao savetnik za elektronsku upravu u Kabinetu Predsednika Vlade.

Doc. dr Mihailo Jovanović je član Inženjerske komore Srbije sa licencama odgovornog projektanta i odgovornog izvođača telekomunikacionih mreža i sistema. Dobitnik je nagrade Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj Vlade Republike Srbije 2002. godine na javnom pozivu „za najbolјe mlade istraživače i naučnike koji su svojim angažovanjem dali doprinos razvoju nauke i tehnologije, promenama u zemlјi, kao i započetim reformama; koji su ostali u zemlјi i svojim angažovanjem doprinose njenom sveukupnom bržem razvoju i povezivanjem sa svetom“. Autor je više knjiga, monografija i trideset stručno-naučnih radova iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, elektronskog poslovanja i ekonomije prezentovanih na vodećim domaćim i međunarodnim konferencijama i u referentnim časopisima.

Pored osmišlјavanja, razvoja i implementacije kompletno novog poštanskog tehnološko-informacionog sistema i izgradnje regionalnih poštansko-logističkih centara u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, neke od veoma uspešnih referenci Mihaila Jovanović u oblasti elektronske upravu su: uspostavlјanje prvih kvalifikovanih sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata i vremenskih žigova u Republici Srbiji, uspostavlјanje centralnog sistema elektronskih matičnih knjiga, projekti: „Bebo, dobrodošla na svet“, prijavlјivanje građana za besplatne akcije i trgovanje hartijama od vrednosti, prijavlјivanje građana u postupku podnošenja zahteva za restitucijom i tehničko-tehnološka podrška građanima u procesu digitalizacije TV signala.

Potiče iz porodice poznatih srpskih lekara. Sa ponosom ističe svoju suprugu i dva sina.

 Vrh strane
 Poslovna adresa e-pošte  Portal eUprava  Portal otvorenih podataka  Prekvalifikacije za IT  Informator o radu  Smernice v.5.0  Lista standarda interoperabilnosti v.2.1  Internet domeni organa državne uprave  Smernice za korišćenje društvenih mreža u javnoj upravi  Zahtev za informacijama od javnog značaja  eDijaspora