MENI

Naslovna » Internet domeni organa državne uprave

Internet domeni organa državne uprave

Odlukama Vlade RS (Zaključak 05 Broj: 030-4199/2008 i Zaključak 05 Broj: 030-8362/2011) domeni “gov.rs” i „upr.srb“ namenjeni su za registraciju Internet domena organa državne uprave. Ovi domeni su delegirani na upravljanje Upravi za zajedničke poslove republičkih organa na osnovu ovlašćenja Registra nacionalnog internet domena Srbije (odluka doneta na sednici Upravnog odbora održanoj 30.10.2007.godine i redovnoj sednici Konferencije suosnivača održanoj 24.12.2011.godine) i Ministarstva za telekomunikacije i informatičko društvo (broj 030-01-12/2007-01/1 od 19.12.2007.godine).

Organi uprave su dužni da za svoje zvanične web prezentacije koriste domensko ime koje se završava sa “gov.rs” i “upr.srb“ (Zaključak 05 Broj: 030-8727/2011-002).

Uredbom Vlade RS (Sl.glasnik RS, br.73/2017) osnovana je Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu (www.ite.gov.rs) koja je preuzela prava, obaveze, zaposlene, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu od Uprave za zajedničke poslove republičkih organa potrebnu za vršenje stručnih poslova utvrđenih ovom uredbom.

Registracija Intrenet domena pod domenima “gov.rs” i „upr.srb“ je besplatna i moguća je isključivo na zahtev organa državne uprave upućenog Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Korišćenje ovih domena je dozvoljeno samo za zvanične poslove državnog organa koji je registrovao domen.

Registracija domena organa uprave pod domenom “upr.srb“ počela je 15. februara 2012. godine.

Procedure

1. REGISTRACIJA DOMENA

Procedura za registraciju domena za državne organe

(latinični naziv .gov.rs i ćirilični naziv .upr.srb)

Za registraciju domena organa državne uprave potrebno je uputiti:

 • Zvaničan dopis Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Nemanjina 11, 11000 Beograd, naslovljen na direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, overen i potpisan od strane ovlašćenog lica
 • Popunjen formular za registraciju domena koji možete preuzeti ovde:

  FORMULAR ZA REGISTRACIJU DOMENA

 • Dokument (kopija Službenog glasnika u kome je objavljen propis ili drugi akt o obrazovanju) kojim se dokazuje da registrant ima pravo na domen gov.rs i/ili domen upr.srb.

Procedura za registraciju domena za pravosudne organe (sudove i tužilaštva)

Za registraciju domena za pravosudne organe potrebno je uputiti:

 • Zvaničan dopis Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Nemanjina 11, 11000 Beograd, naslovljen na direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, overen i potpisan od strane ovlašćenog lica
 • Popunjen formular za registraciju domena koji možete preuzeti ovde:

  FORMULAR ZA REGISTRACIJU DOMENA

2. TRANSFER REZERVISANIH NAZIVA DOMENA

Procedura za registraciju (odobravanje transfera) rezervisanih naziva .RS i .SRB domena

Državni organi i organi lokalne samouprave za čije potrebe su rezervisani nazivi .RS i .SRB domena, a koji se nalaze na listama rezervisanih naziva domena [link na stranicu „Rezervisani domeni“], podnose svom odabranom ovlašćenom registru Zahtev za registraciju domena. Spisak svih ovlašćenih registara se nalazi na sajtu www.rnids.rs/registri. Ovlašćeni registar preduzima dalje potrebne aktivnosti za registraciju domena.

Za registraciju (odobravanje transfera) rezervisanog domena potrebno je da ovlašćeni registar:

 • Uputi zvaničan dopis Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu, koji treba da sadrži kontakt informacije o ovlašćenom registru i organu državne uprave ili lokalne samouprave koji želi da registruje rezervisan naziv domena. Formu dopisa možete da preuzmete ovde:

  FORMA DOPISA ZA TRANSFER DOMENA

 • U prilogu dopisa dostavi ovlašćenje državnog organa ili organa lokalne samouprave kojim se ovlašćuje registar da može u ime organa da izvrši registraciju domena.

Kancelarija za ITE, nakon provere podataka iz upućenog Zahteva, kroz sistem za registraciju inicira transfer domena i ovlašćeni registar potom može da izvrši registraciju traženog domena za registranta.

3. PRODUŽENjE REGISTRACIJE

Procedura za produženje registracije domena

Za produženje registracije domena državnog organa potrebno je uputiti:

 • Zvaničan dopis Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Nemanjina 11, 11000 Beograd, naslovljen na direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, overen i potpisan od strane ovlašćenog lica
 • Popunjen formular za produženje registracije domena koji možete preuzeti ovde:

  FORMULAR ZA PRODUŽENjE REGISTRACIJE DOMENA

 • Dokument (kopija Službenog glasnika u kome je objavljen propis ili drugi akt o obrazovanju) kojim se dokazuje da registrant ima pravo na domen gov.rs i/ili domen upr.srb.

4. GAŠENjE DOMENA

Za gašenje domena državnog organa potrebno je uputiti zvaničan dopis Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Nemanjina 11, 11000 Beograd,, u kome se traži gašenje navedenog domena. Dopis treba da bude naslovljen na direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, overen i potpisan od strane ovlašćenog lica.

5. PROMENA NAZIVA DOMENA

Za promenu naziva domena državnog organa potrebno je uputiti:

 • Zvaničan dopis Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Nemanjina 11, 11000 Beograd, naslovljen na direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, overen i potpisan od strane ovlašćenog lica. U dopisu tražiti gašenje domena sa starim nazivom i registraciju domena sa novim nazivom.
 • Popunjen formular za registraciju domena koji možete preuzeti ovde:

  FORMULAR ZA REGISTRACIJU DOMENA

 • Dokument (kopija Službenog glasnika u kome je objavljen propis ili drugi akt o obrazovanju) kojim se dokazuje da registrant ima pravo na domen gov.rs i/ili domen upr.srb.

6. OTVARANjE e-mail NALOGA

Za otvaranje e-mail naloga potrebno je uputiti:

 • Zvaničan dopis Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Nemanjina 11, 11000 Beograd, naslovljen na direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, overen i potpisan od strane ovlašćenog lica.
 • Popunjen formular za otvaranje e-mail naloga koji možete preuzeti ovde:

  FORMULAR ZA OTVARANjE e-mail NALOGA

Rezervisani domeni

Rezervacija naziva domena znači da se on ne može registrovati bez saglasnosti onoga za koga je rezervisan.

Većina rezervisanih naziva internet domena su nazivi naseljenih mesta u Srbiji, nazivi organa i servisa državne uprave i lokalne samouprave ili nazivi javnih ustanova. U tome i leži razlog njihovog rezervisanja, kako bi bile sprečene eventualne zloupotrebe ili stvaranje zabune kod korisnika Interneta u Srbiji (da li su pristupili zvaničnom sajtu organa).

Pozivamo sve državne organe i organe lokalne samouprave koji još uvek nisu preuzeli rezervisane nazive domena, da to urade u najkraćem mogućem roku. Informacije o načinu registracije rezervisanih domena možete naći na linku:

Procedura za registraciju (odobravanje transfera) rezervisanih naziva .RS i .SRB domena.

Neki od rezervisanih naziva domena biće u narednom periodu dozvoljeni i za slobodnu registraciju, ukoliko ih organ za koji su bili rezervisani ne smatra značajnim i ne preuzme ih za sopstvene potrebe.

Aktuelne liste rezervisanih naziva domena:

.SRB domen

INFORMACIJA O ĆIRILIČNOM DOMENU drugog nivoa namenjenog organima uprave Republike Srbije koji odgovara domenu “gov.rs” i čiji naziv glasi “upr.srb“

Međunarodna organizacija ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), koja upravlja globalnim sistemom tekstualnih i numeričkih Internet adresa, odobrila je krajem oktobra 2009. godine nova pravila za uvođenje nacionalnih Internet domena na nelatiničnim pismima (Internationalized Country-Code Top-Level Domain, IDN ceTLD). Time je otvorena mogućnost da države širom sveta, pored postojećih nacionalnih Internet domena na latinici (kao što je .rs za Srbiju, .jp za Japan, ili .cn za Kinu), dobijaju i nacionalni Internet domen na svom službenom jeziku i pismu. U slučaju Republike Srbije, to je omogućilo upotrebu ćiriličnog pisma u adresama Internet prezentacija.

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 10. novembra 2011. godine donela Zaključak 05 Broj: 030-8362/2011 u kome, između ostalog, stoji:

 1. Određuje se da naziv Internet domena drugog nivoa namenjenog organima državne uprave koji odgovara domenu "gov.rs" glasi: "upr.srb".
 2. Zadužuje se Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva da u saradnji sa Upravom za zajedničke poslove republičkih organa sačini Listu rezervisanih Internet domena za potrebe organa državne uprave na prvom nivou domena "srb".

Registracija domena organa uprave pod domenom “upr.srb“ počela je 15. februara 2012. godine.

Uredbom Vlade RS (Sl.glasnik RS, br.73/2017) osnovana je Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu (www.ite.gov.rs) koja je preuzela prava, obaveze, zaposlene, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu od Uprave za zajedničke poslove republičkih organa potrebnu za vršenje stručnih poslova utvrđenih ovom uredbom.

Linkovi

 

e-mail : administrator@gov.rs

 Vrh strane
 Poslovna adresa e-pošte Portal eUprava Portal otvorenih podataka Prekvalifikacije za IT Informator o radu Smernice v.5.0 Lista standarda interoperabilnosti v.2.1 Internet domeni organa državne uprave Smernice za korišćenje društvenih mreža u javnoj upravi Zahtev za informacijama od javnog značaja eDijaspora