MENI

Naslovna » Smernice za korišćenje društvenih mreža u javnoj upravi

Smernice za korišćenje društvenih mreža u javnoj upravi

Svedoci smo da se komunikacija građana i privrede menja i postaje savremenija, efikasnija i transparentnija. Iz tog razloga su izrađene smernice za sve državne organe koji bi želeli da se otvore prema javnosti, a ne znaju na koji način to da učine. Smernice za upotrebu društvenih mreža u organima državne uprave, autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave pripremlјene su sa cilјem da javna uprava u Srbiji počne da komunicira sa javnošću na brz, dvosmeran i transparentan način.

Finalnu verziju smernica za korišćenje društvenih mreža u javnoj upravi i infografik - sažetak smernica, možete preuzeti ovde:

 Preuzmite dokument Smernice za korišćenje društvenih mreža

 Preuzmite dokument Infografik


 Smernice za korišćenje društvenih mreža u javnoj upravi

 Vrh strane
 Poslovna adresa e-pošte  Portal eUprava  Portal otvorenih podataka  Prekvalifikacije za IT  Informator o radu  Smernice v.5.0  Lista standarda interoperabilnosti v.2.1  Internet domeni organa državne uprave  Smernice za korišćenje društvenih mreža u javnoj upravi  Zahtev za informacijama od javnog značaja  eDijaspora