МЕНИ

Насловна » Aрхива » Актуелности - септембар 2018. године

Актуелности

27. септембар 2018.

Све више институција смешта опрему и податке у Државни дата центар

ЦРОСО НОВИ КОРИСНИК ДРЖАВНОГ ДАТА ЦЕНТРА

Данас је извршено смештање опреме и података Централног регистра обавезног социјалног осигурања у Државни дата центар. Том приликом директор Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, Доц. др Михаило Јовановић и директор Централног регистра обавезног социјалног осигурања, Небојша Томић, обишли су просторије Центра у коме је смештена резервна база података ЦРОСО, са око 5 милиона података осигураних лица и осигураника Републике Србије, који је у складу са највишим безбедносним и техничким стандардима.

 ЦРОСО НОВИ КОРИСНИК ДРЖАВНОГ ДАТА ЦЕНТРА

„Државни дата центар представља централно место у коме се смешта кључна информационо-комуникациона инфраструктура Републике Србије, као и опрема државних органа, који је по техничким и безбедносним стандардима један од најсавременијих у региону. Центар испуњава Тиер 3+ стандард, а услуге Центра се пружају у складу са безбедносним стандардом ISO 27001, као и стандардима квалитета ISO 9001 и квалитетом пружања услуга ISO 20000. Висока техничка поузданост Државног дата центра огледа се у обезбеђеном напајању електричном енергијом са три независна извора, системом дизел-електричних агрегата и системом за непрекидно напајање, што омогућава аутономију рада центра од чак 48 сати.” изјавио је директор Канцеларије за ИТ и еУправу Доц. др Михаило Јовановић.

У Државном дата центру се од раније налази и опрема Министарства државне управе и локалне самоуправе са 30 милиона података из матичних књига рођених, венчаних и умрлих, а до краја године ће се наћи и књига држављанства у сарадњи са Министарством унутрашњих послова.

 ЦРОСО НОВИ КОРИСНИК ДРЖАВНОГ ДАТА ЦЕНТРА

Такође, отпочеле су и припреме за изградњу секундарног Државног центра за управљање и чување података - Дата Центар који ће допринети неометаном и поузданом раду услуга електронске управе, безбедном чувању података из регистара, као и развоју будућих услуга. На тај начин унапредиће се додатно рад јавне управе што ће убрзати процедуре и поједноставити свакодневни живот грађана и пословање привреде. Изградња овог Центра проглашена је као пројекат од стратешког значаја од стране Владе Републике Србије.

„Са изградњом секундарног Државног дата центра у Крагујевцу, Централни регистар обавезног социјалног осигурања, планира да своје пословање комплетно пребаци на секундарну локацију, како би омогућили неометано функционисање свих сервиса и услуга које пружамо грађанима, привреди и држави” истакао је директор Централног регистра обавезног социјалног осигурања, Небојша Томић.

 ЦРОСО НОВИ КОРИСНИК ДРЖАВНОГ ДАТА ЦЕНТРА

До међусобне сарадње у вези са коришћењем свих услуга који Државни дата центар пружа, дошло је на обострано задовољство, јер је опрема смештена у простору који је посебно пројектован и изграђен за ту намену, а централизацијом државне инфраструктуре помажемо и рационализацији буџета – како по питању коришћења постојећег државног хардвера и софтвера, тако и по питању будућих инвестиција.

25. септембар 2018.

Србија друга земља у Европи која је успоставила државни Oracle Cloud

Државни Oracle Cloud - модерна и сигурна платформа електронске управе за пружање ефикасних услуга грађанима, привреди и држави и заштиту приватности података

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу Владе Републике Србије и компанија Oracle, посредством сертификованих партнера, потписали су државни уговор о набавци хардвера и лиценци који ће државној управи омогућити обједињавање, централизацију и консолидацију база података и софтверских производа на којима се заснивају неке од најбитнијих евиденција у Србији - регистар грађана, личних карти, адресних података, систем за обједињавање и размену података унутар државних органа и многих других. Централизација најбитнијих државних ИТ система је омогућена захваљујући најсавременијем ИТ систему - Државном Oracle Cloud систему, који представља модерну и сигурну платформу за развој државне управе као ефикасног сервиса грађана и привреде.

Србија је захваљујући томе постала прва земља у централо-источној Европи, а друга у Европи после Велике Британије која је успоставила Државну Oracle Cloud инфраструктуру.

 Државни Oracle Cloud - модерна и сигурна платформа електронске управе за пружање ефикасних услуга грађанима, привреди и држави и заштиту приватности података

Првим Државним уговором са компанијом Oracle обезбеђене су најбоље цене за све државне органе који користе ово ИТ решење, у односу на раније појединачне набавке, чиме су начињене значајне уштеде у буџету. Наиме, овим уговором држава ће остварити уштеду од oко 2 милиона евра кроз централизовану набавку хардвера, лиценци и услуга, а увођењем Државног Oracle Cloud центра и његовом експлоатацијом у наредном периоду оствариће се додатна корист кроз смањење трошкова одржавања, управљања и миграције података.

Неке од примена Државног Oracle Cloud система је успостављање централног информационог система 145 локалних пореских администрација, оптимизација и реформа ИТ система управа у саставу Министарства финансија - Управе за трезор, Пореске управе, Управе за спречавање прања новца и Централног регистра обавезног социјалног осигурање, као и реформа уписа у катастар непокретности и катастар подземних водова кроз увођење еКатастра.

 Државни Oracle Cloud - модерна и сигурна платформа електронске управе за пружање ефикасних услуга грађанима, привреди и држави и заштиту приватности података

„Креирање Државног Oracle Cloud -а омогућава потпуну приватност података грађана, јер ни један податак не може изаћи ван Државног дата центра Канцеларије за ИТ и еУправу. Држава је овом инвестицијом добила систем којим може лакше да управља, а који гарантује сигурност. Централизацијом су, такође, направљене уштеде у буџету које износе око 2 милиона евра за коришћење ИТ инфраструктуре – хардвера, лиценци и услуга“, изјавио је Доц. др Михаило Јовановић, директор Канцеларије за ИТ и еУправу.

„Увелико је познато да су домаћи ИТ стручњаци веома цењени широм света те сматрамо да је овим конкретним поступцима Влада Републике Србије показала јасну иницијативу и остварила конкретне кораке ка дигитализацији и стандардизацији система државне управе. Избором најновијих, светски признатих технологија, Канцеларија за ИТ и еУправу заузеће лидерско место у региону, место које му увелико припада, и омогућити нашим ИТ стручњацима да раде на најмодернијим системима чиме ће држава дугорочно омогућити боље услове свим својим грађанима и уједно смањити одлив стручњака“, овом приликом је изјавио Владимир Кнежевић, генерални директор компаније Oracle Србија  Црна Гора д.о.о.

20. септембар 2018.

Др Михаило Јовановић на Министарској конференцији о високотехнолошком криминалу и информационој безбедности

Директор Канцеларије за ИТ и еУправу, Доц. др Михаило Јовановић, данас је присуствовао и одржао презентацију на Министарској конференцији о високотехнолошком криминалу и информационој безбедности (Ministerial Conference on High-Tech Crime and Information Security) „Повежи се сигурно“ која се одржава у Београду, у Палати Србија.

Као учесник, директор Канцеларије је представио надлежности, пројекте и активности Канцеларије за ИТ и еУправу као и актуелни пројекат „Jачање капацитета локалних самоуправа у примени регулатива у области заштите података о личности и информационе безбедности“, који се реализује у сарадњи са Канцеларијом повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, НАЛЕД-ом као и компанијама из Савеза за еУправу НАЛЕД-а.

 Др Михаило Јовановић на Министарској конференцији о високотехнолошком криминалу и информационој безбедностие

Директор Канцеларије представио је добијене резултате анализе упитника снимљеног стања ИКТ ресурса у органима јединица локалне самоуправе, као значајног дела активности пројекта, након чега је планирано спровођење поступака безбедносних провера информационих система органа јединица локалне самоуправе.

Др Михаило Јовановић cе на крају осврнуо на даље планиране активности пројекта и истакао да ће: „Након добијених извештаја безбедносне провере Канцеларија дефинисати приоритете подршке у области информационе безбедности локалних самоуправа које обухватају подизање свести, планирање тематских обука и подршку улагању у локалну инфраструктуру, као и приоритете саме Канцеларије који се односе на планирање ресурса и капацитета Државног дата центра.“

 Др Михаило Јовановић на Министарској конференцији о високотехнолошком криминалу и информационој безбедностие

Конференција која се одржава 20. и 21. септембра 2018. године има за циљ да успостави политички дијалог у региону о растућим претњама у сајбер простору, унапреди међународну, регионалну сарадњу као и сарадњу са приватним сектором у циљу вишег степена информационе безбедности и како би подстакле борбу против високотехнолошког криминала.

Учесници конференције биће министри и високи представници министарстава унутрашњих послова земаља региона, као и представници међународних организација, институција Републике Србије, академског и приватног сектора и експерти из области високотехнолошког криминала и информационе безбедности.

 Др Михаило Јовановић на Министарској конференцији о високотехнолошком криминалу и информационој безбедностие

20. септембар 2018.

Приступ порталу доступан искључиво преко https://www.euprava.gov.rs/

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ПОРТАЛА еУПРАВА

Поштовани корисници Портала еУправа,

од уторка 25. септембра пријава на Портал еУправа биће искључиво могућа са интернет адресе https://www.euprava.gov.rs тј. путем https протокола. И до сада је пријава на Портал еУправа коришћењем квалификованих електронских сертификата тј. електронском идентификацијом високог нивоа поузданости била могућа искључиво путем https протокола, а од уторка и за електронске идентификације свих осталих нивоа поузданости биће могућа искључиво путем https протокола.

Корисници који интернет адресу Портала еУправа чувају у Bookmarks треба да обрате пажњу да, уколико је запамћена адреса која не подразумева https, неће моћи да приступе Порталу.

17. септембар 2018.

Европска комесарка за дигиталну економију и друштво Марија Габријел у посети Канцеларији за ИТ и еУправу

Препознати резултати Србије на путу дигиталне трансформације

Данас је Марија Габријел, европска комесарка за дигиталну економију и друштво, посетила Канцеларију за ИТ и еУправу и обишла Државни дата центар у ком је смештена кључна информационо-комуникациона инфраструктура Републике Србије.

 Препознати резултати Србије на путу дигиталне трансформације

Доц. др Михаило Јовановић, директор Канцеларије за ИТ и еУправу и домаћин посете, овом приликом је представио планове за изградњу секундарног Државног дата центра, који ће бити изграђен у Крагујевцу, а који је Влада Републике Србије прогласила за пројекат од стратешког значаја.

„Изградња центра у Крагујевцу, који ће бити јединствен у региону по својим капацитетима и перформансама, допринеће неометаном и поузданом пружању услуга електронске управе, безбедном чувању података грађана и привреде, као и смештању података не само државне управе, већ и локалних самоуправа, али и потенцијалних инвеститора. На тај начин унапредиће се рад јавне управе што ће убрзати процедуре и поједноставити свакодневни живот грађана и пословање привреде, али и привући нове инвестиције у све брже растућем ИТ сектору Србије.“ истакао је Јовановић.

 Препознати резултати Србије на путу дигиталне трансформације

Европска комесарка је похвалила резултате које је Србија остварила у кратком периоду на пољу дигитализације и трансформације јавне управе, као и ефикасном доношењу и примени сета закона из ових области.

Директор Канцеларије за ИТ и еУправу Доц. др Михаило Јовановић, захвалио се комесарки Марији Габријел и истакао да је њена посета веома значајна, јер показује да се напори, као и резултати Србије препознају и да смо на правом путу дигиталне трансформације коју спроводимо у оквиру концепта који је осмислила премијерка Ана Брнабић.

„Влада Републике Србије улаже велике напоре на пољу дигитализације, а посебно реформе јавне управе. Циљ је да Србија добије што бољу, транспарентнију и ефикаснију јавну управу, а средство за постизање тога је модерна и свима доступна електронска управа. Једна од првих потеза Владе на том пољу је формирање Канцеларије за ИТ и еУправу, као службе Владе из области информационих технологија и електронске управе, која директно одговара председници Владе РС и има снагу да спроведе озбиљне пројекте који прожимају различите државне институције”, истакао је Јовановић.

 Препознати резултати Србије на путу дигиталне трансформације

Модерна електронска управа је кључна за бржи и ефикаснији рад јавне управе. Она смањује трошкове, повећава транспарентност рада државе и смањује могућност корупције, а грађанима и привреди олакшава послове према држави.

5. септембар 2018.

Позив банкама, платним институцијама и институцијама електронског новца за омогућавање плаћања електронским банкарством, платним картицама, електронским новцем и осталим видовима електронског плаћања

 Позив банкама, платним институцијама и институцијама електронског новца за омогућавање плаћања електронским банкарством, платним картицама, електронским новцем и осталим видовима електронског плаћања

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу поновила је позив банкама, платним институцијама и институцијама електронског новца које послују на територији Републике Србије да, уколико већ нису, реализују различите видове електронских плаћања путем интернета на Порталу еУправа (www.euprava.gov.rs), као и електронска плаћања платним картицама путем ПОС терминала на шалтерима органа државне управе и локалне самоуправе.

Исти позив био је упућен свим банкама које послују на територији РС у септембру 2017. године.

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу има намеру да потпише споразум са свим заинтересованим банкама, платним институцијама и институцијама електронског новца које су регистроване по Закону о платним институцијама Републике Србије, а које могу да понуде и реализују техничко решење за електронско плаћање електронским банкарством, платним картицама на интернету и ПОС терминалима, електронским новцем и осталим видовима електронског плаћања.

Додатне информације и документација у вези овог позива могу се добити овде.

3. септембар 2018.

Позив за изражавање интереса за пројекат еДозвола

Реформа привреде кроз пројекат Дигитализација 100 административних процедура

 Реформа привреде кроз пројекат Дигитализација 100 административних процедура

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу и Републички секретаријат за јавне политике, уз подршку Међународне финансијске корпорације (IFC), чланице групације Светске банке је 16. августа 2018. објавила јавни позив за консултантске услуге свим заинтересованим фирмама који би радили на великом Пројекту Дигитализација 100 административних процедура у Србији, од подношења захтева до издавања акта.

Кроз интензивно привлачење страних инвеститора, али и унапређења ефикасности и поједностављивања административних процедура за пословање домаће привреде и пословног сектора у Србији, покренули смо пројекат еДозвола који ће 100 административних процедура заменити са еДозволама. Електронско издавање дозвола привредницима ће значајно поједноставити поступке, скратити њихово трајање, смањити број корака и трошкове, као и сузити простор за потенцијалну корупцију.

У складу са Стратегијом за еУправу, пројекат ће обезбедити подршку за увођење еДозвола за 100 административних поступака, замењујући тако комуникацију компанија са више различитих институција једним „online шалтером“.

Одабир поступака који ће бити дигитализовани засниваће се на анализи садашњих трошкова њиховог спровођења и спремности институција које су укључене у процес издавања дозвола да размењују податке у електронском облику.

Овај пројекат део је великог реформског пројекта Владе РС за унапређење пословног окружења еПапир. Циљ тог пројекта је поједностављење и укидање одређених административних поступака и успостављање јединственог места које ће садржати све информације потребне за пословање у Републици Србији.

Уколико мислите да можете одговорити изазову на ову велику реформу која је пред нама, можете се пријавити на wbgeconsult2.worldbank.org - секција Business Opportunities, Selection # 1258739.

Погледајте старије актуелности

 Врх стране
 Пословна адреса е-поште  Портал еУправа  Портал отворених података  Преквалификације за ИТ  Информатор о раду  Смернице в.5.0  Листа стандарда интероперабилности в.2.1  Интернет домени органа државне управе  Смернице за коришћење друштвених мрежа у јавној управи  Захтев за информацијама од јавног значаја  eДијаспора