MENI

Naslovna » Otvoreni podaci » Koncept Open Data

Koncept Open Data

22. avgust 2016.

Srbija je počela da otvara svoje podatke i Direkcija za elektronsku upravu, kao nadležna institucija koja je zadužena za uvođenje Otvorenih Podataka edukativnim blogom koji je pokrenula, želi da što preciznije objasni značaj otvaranja podataka i prenese iskistva zemalјa koja su već daleko odmakla u ovom procesu.

Opšti cilј Open Dana je podsticanje veća koherentnost i jačanje saradnje koja vodi ka usvajanju i sprovođenju zajedničkih načela, standarda i dobre prakse otvorenih podataka iz raznih sektora širom celog sveta.

Otvoreni podaci su digitalni podaci, dostupni javnosti. Imaju takve tehničke i pravne karakteristike da svako, u svakom trenutku i svuda može da ih koristi, ponovo koristi i preraspodelјuje.

Svedoci smo velike globalne revolucije, nastale pod uticajem tehnologija i digitalnih medija- uz pomoć podataka i informacija. Ova transformacija ima ogroman potencijal da podstakne vlade, organizacije civilnog društva i privatnog sektora da rade transparentnije, odgovornije, efikasnije i delotvornije. Ona pomaže osmišlјavanje, postizanje i procenu cilјeva održivog razvoja na globalnom nivou.

Otvoreni podaci su presudni za ovu globalnu promenu.

Stvaranje bogatijeg, ravnopravnijeg i pravednijeg društva zahteva da vlade rade na transparentniji i odgovorniji način - da održavaju redovnu i značajnu komunikaciju sa građanima. U toku je globalna informativna revolucija čiji je cilј da unapredi saradnju oko klјučnih društvenim problema, omogući delotvorniji javni nadzor aktivnosti vlade, i podstakne inovacije, održiv ekonomski razvoj, efikasne javne politike i programe.

Otvoreni podaci su klјučni za postizanje ovih cilјeva.

Otvoreni podaci omogućavaju vladama, građanima i organizacijama civilnog društva i javnog sektora da donose odluke zasnovane na većem broju informacija. Delotvoran i pravovremeni pristup podacima pomaže pojedincima i organizacijama da dođu do novih saznanja i inovativnih ideja koje mogu da donesu društvene i ekonomske koristi. i pobolјšaju kvalitet života lјudi širom sveta.

Otvoreni podaci predstavlјaju priliku koja mora da se iskoristi.

 • Otvoreni podaci omogućavaju korisnicima da upoređuju, kombinuju i koriste veze između različitih skupova podataka, prateći ih kroz veći broj programa i sektora. Ako je moguće efikasno kombinovati i porediti podatke, moguće je prepoznati trendove, društvene i ekonomske probleme i nejednakosti, i uporedno analizirati napredak postignut u javnim programima i uslugama.
 • Otvoreni podaci mogu da pomognu vladama, građanima i organizacijama da postignu bolјe rezultate na polјu javnih usluga, u oblastima kao što su zdravstvo, obrazovanje, javna bezbednost, zaštita životne sredine, lјudska prava i prirodne katastrofe.
 • Otvoreni podaci mogu da doprinesu inkluzivnom ekonomskom razvoju i da pomognu stvaranje i jačanje novih tržišta, preduzeća i radnih mesta. Ove koristi uvećavaju se kada veći broj organizacija civilnog društva i privatnog sektora usvoji dobru praksu otvorenih podataka i ustupi i svoje sopstvene podatke.
 • Otvoreni podaci mogu da pobolјšaju protok informacija unutar i između vlada, i učine vladine odluke i procese donošenja odluka transparentnijim. Veća transparentnost podstiče odgovornost i dobro vladanje, unapređuje javnu raspravu i pomaže u borbi protiv korupcije. Otvoreni podaci nude mogućnosti inovativnih političkih rešenja zasnovanih na dokazima, ekonomskih koristi i društvenog razvoja za sve građane.

Otvorenim podacima to se postiže na sledeći način :

 • Otvoreni podaci pomažu kreiranju politika na osnovu dokaza. Oni podstiču vlade da koriste podatke u kreiranju politika i u donošenju odluka na osnovu dokaza. Tako omogućavaju bolјi rezultat javnih politika, i postavlјaju osnove za održiv ekonomski i društveni razvoj;
 • Otvoreni podaci omogućavaju međusektorsku saradnju. Pomažu saradnju između vlada, građana i organizacija civilnog društva i privatnog sektora na izradi politika i pružanju bolјih javnih usluga;
 • Otvoreni podaci omogućavaju praćenje tokova novca. Pokazuju kako i na šta je javni novac potrošen, čime se vlade podstiču da dokažu da javni novac koriste na efektan način;
 • Otvoreni podaci pobolјšavaju kvalitet upravlјanja prirodnim resursima. Podižu svest o korišćenju prirodnih resursa, o trošenju prihoda od ekstrakcije, i načinima vršenja transakcija i upravlјanja zemlјištem;
 • Otvoreni podaci mogućavaju praćenje rezultata i efekata. Pomažu proceni efekata javnih programa, što omogućava vladama i organizacijama civilnog društva i privatnog sektora da reaguju efikasnije na potrebe lokalnih zajednica.
 • Otvoreni podaci podstiču ravnopravni razvoj. Pomažu održiv i inkluzivan rast putem stvaranja i jačanja tržišta, preduzeća i radnih mesta;
 • Otvoreni podaci omogućavaju geolociranje podataka. Pružaju reference za geoprostorne podatke i podatke o posmatranju Zemlјe, čime se podržavaju uporedivost, interoperabilnost i efektna analiza.
 • Otvoreni podaci unapređuju donošenje odluka. Omogućavaju građanima da donose odluke zasnovane na većem broju informacija, o uslugama i standardu kvaliteta usluga koji treba da očekuju. Kada se koriste na ovaj način, otvoreni podaci predstavlјaju klјučno javno dobro koje građanima pomaže da ustanove vrednosti, dođu do saznanja, ideja i usluga pomoću kojih bi se stvorio bolјi svet za svakoga.

Znamo da vlade i druge organizacije javnog sektora čuvaju ogroman broj podataka koji mogu da budu od interesa za građane, i da ti podaci predstavlјaju neiskorišćene resurse. Ako bi se ovi podaci otvorili, to bi moglo da podstakne izgradnju međusobno povezanih društava, koja bi u većoj meri ispunjavala potrebe građana. Ova društva omogućila bi ekspanziju inovacija, pravičnosti, transparentnosti i blagostanja, istovremeno obezbeđujući učešće civilnog društva u donošenju javnih odluka i odgovornost vlada.

Stoga sledimo šest načela koja će predstavlјati osnovu za pristup podacima i za objavlјivanje i korišćenje podataka. Ova načela propisuju da podaci treba da budu:

 1. U načelu otvoreni
 2. Pravovremeni i sveobuhvatni
 3. Pristupačni i upotreblјivi
 4. Uporedivi i interoperabilni
 5. Za unapređeno rukovođenje i veće angažovanje građana
 6. Za inkluzivan razvoj i inovacije

Izvor: INTERNATIONAL OPEN DATA CHARTER

U sledećem blog postu, objasnićemo značenja načela i kako se otvoreni podaci mogu iskoristiti u vladama i industiji. 

 Vrh strane
 Poslovna adresa e-pošte Portal eUprava Portal otvorenih podataka Prekvalifikacije za IT Informator o radu Smernice v.5.0 Lista standarda interoperabilnosti v.2.1 Internet domeni organa državne uprave Smernice za korišćenje društvenih mreža u javnoj upravi Zahtev za informacijama od javnog značaja eDijaspora