МЕНИ

Насловна » Отворени подаци » Концепт Open Data

Концепт Open Data

22. август 2016.

Србија је почела да отвара своје податке и Дирекција за електронску управу, као надлежна институција која је задужена за увођење Отворених Података едукативним блогом који је покренула, жели да што прецизније објасни значај отварања података и пренесе искиства земаља која су већ далеко одмакла у овом процесу.

Општи циљ Опен Дана је подстицање већа кохерентност и јачање сарадње која води ка усвајању и спровођењу заједничких начела, стандарда и добре праксе отворених података из разних сектора широм целог света.

Отворени подаци су дигитални подаци, доступни јавности. Имају такве техничке и правне карактеристике да свако, у сваком тренутку и свуда може да их користи, поново користи и прерасподељује.

Сведоци смо велике глобалне револуције, настале под утицајем технологија и дигиталних медија- уз помоћ података и информација. Ова трансформација има огроман потенцијал да подстакне владе, организације цивилног друштва и приватног сектора да раде транспарентније, одговорније, ефикасније и делотворније. Она помаже осмишљавање, постизање и процену циљева одрживог развоја на глобалном нивоу.

Отворени подаци су пресудни за ову глобалну промену.

Стварање богатијег, равноправнијег и праведнијег друштва захтева да владе раде на транспарентнији и одговорнији начин - да одржавају редовну и значајну комуникацију са грађанима. У току је глобална информативна револуција чији је циљ да унапреди сарадњу око кључних друштвеним проблема, омогући делотворнији јавни надзор активности владе, и подстакне иновације, одржив економски развој, ефикасне јавне политике и програме.

Отворени подаци су кључни за постизање ових циљева.

Отворени подаци омогућавају владама, грађанима и организацијама цивилног друштва и јавног сектора да доносе одлуке засноване на већем броју информација. Делотворан и правовремени приступ подацима помаже појединцима и организацијама да дођу до нових сазнања и иновативних идеја које могу да донесу друштвене и економске користи. и побољшају квалитет живота људи широм света.

Отворени подаци представљају прилику која мора да се искористи.

 • Отворени подаци омогућавају корисницима да упоређују, комбинују и користе везе између различитих скупова података, пратећи их кроз већи број програма и сектора. Ако је могуће ефикасно комбиновати и поредити податке, могуће је препознати трендове, друштвене и економске проблеме и неједнакости, и упоредно анализирати напредак постигнут у јавним програмима и услугама.
 • Отворени подаци могу да помогну владама, грађанима и организацијама да постигну боље резултате на пољу јавних услуга, у областима као што су здравство, образовање, јавна безбедност, заштита животне средине, људска права и природне катастрофе.
 • Отворени подаци могу да допринесу инклузивном економском развоју и да помогну стварање и јачање нових тржишта, предузећа и радних места. Ове користи увећавају се када већи број организација цивилног друштва и приватног сектора усвоји добру праксу отворених података и уступи и своје сопствене податке.
 • Отворени подаци могу да побољшају проток информација унутар и између влада, и учине владине одлуке и процесе доношења одлука транспарентнијим. Већа транспарентност подстиче одговорност и добро владање, унапређује јавну расправу и помаже у борби против корупције. Отворени подаци нуде могућности иновативних политичких решења заснованих на доказима, економских користи и друштвеног развоја за све грађане.

Отвореним подацима то се постиже на следећи начин :

 • Отворени подаци помажу креирању политика на основу доказа. Они подстичу владе да користе податке у креирању политика и у доношењу одлука на основу доказа. Тако омогућавају бољи резултат јавних политика, и постављају основе за одржив економски и друштвени развој;
 • Отворени подаци омогућавају међусекторску сарадњу. Помажу сарадњу између влада, грађана и организација цивилног друштва и приватног сектора на изради политика и пружању бољих јавних услуга;
 • Отворени подаци омогућавају праћење токова новца. Показују како и на шта је јавни новац потрошен, чиме се владе подстичу да докажу да јавни новац користе на ефектан начин;
 • Отворени подаци побољшавају квалитет управљања природним ресурсима. Подижу свест о коришћењу природних ресурса, о трошењу прихода од екстракције, и начинима вршења трансакција и управљања земљиштем;
 • Отворени подаци могућавају праћење резултата и ефеката. Помажу процени ефеката јавних програма, што омогућава владама и организацијама цивилног друштва и приватног сектора да реагују ефикасније на потребе локалних заједница.
 • Отворени подаци подстичу равноправни развој. Помажу одржив и инклузиван раст путем стварања и јачања тржишта, предузећа и радних места;
 • Отворени подаци омогућавају геолоцирање података. Пружају референце за геопросторне податке и податке о посматрању Земље, чиме се подржавају упоредивост, интероперабилност и ефектна анализа.
 • Отворени подаци унапређују доношење одлука. Омогућавају грађанима да доносе одлуке засноване на већем броју информација, о услугама и стандарду квалитета услуга који треба да очекују. Када се користе на овај начин, отворени подаци представљају кључно јавно добро које грађанима помаже да установе вредности, дођу до сазнања, идеја и услуга помоћу којих би се створио бољи свет за свакога.

Знамо да владе и друге организације јавног сектора чувају огроман број података који могу да буду од интереса за грађане, и да ти подаци представљају неискоришћене ресурсе. Ако би се ови подаци отворили, то би могло да подстакне изградњу међусобно повезаних друштава, која би у већој мери испуњавала потребе грађана. Ова друштва омогућила би експанзију иновација, правичности, транспарентности и благостања, истовремено обезбеђујући учешће цивилног друштва у доношењу јавних одлука и одговорност влада.

Стога следимо шест начела која ће представљати основу за приступ подацима и за објављивање и коришћење података. Ова начела прописују да подаци треба да буду:

 1. У начелу отворени
 2. Правовремени и свеобухватни
 3. Приступачни и употребљиви
 4. Упоредиви и интероперабилни
 5. За унапређено руковођење и веће ангажовање грађана
 6. За инклузиван развој и иновације

Извор: INTERNATIONAL OPEN DATA CHARTER

У следећем блог посту, објаснићемо значења начела и како се отворени подаци могу искористити у владама и индустији. 

 Врх стране
 Пословна адреса е-поште Портал еУправа Портал отворених података Преквалификације за ИТ Информатор о раду Смернице в.5.0 Листа стандарда интероперабилности в.2.1 Интернет домени органа државне управе Смернице за коришћење друштвених мрежа у јавној управи Захтев за информацијама од јавног значаја eДијаспора