МЕНИ

Насловна » Отворени подаци » Начела Open Data

Начела Open Data

30. август 2016.

У прошлом посту, смо писали о концепту отворених података где смо и навели његова глобална начела. У овом посту ћемо вам приближили и представили ширу слику о начелима Отворених података, која не важи само за нашу државу, већ и за све остале, а која значајно може да утиче на све нас. 

Начело 1 - У начелу отворени

Свесни смо да се термин "подаци владе" односи између осталог, али не искључиво, на податке које чувају национални, локални, регионални и градски органи власти, међународна руководећа тела и друге врсте институција у ширем јавном сектору. Термин подаци владе може се такође односити на податке које за органе власти креирају спољне организације, и на податке од знатне користи за јавност које чувају спољне организације и који су у вези са владиним програмима и услугама (на пр. подаци о субјектима за екстракцију, подацима о инфраструктури за транспорт, итд.).

Свесно смо да је слободан приступ и накнадна употреба података владе од велике вредности за друштво и привреду, и да подаци владе стога треба да буду у начелу отворени.

Свесни смо потребе за подстицањем глобалног развоја и усвајања ресурса, стандарда и политика за стварање, употребу, размену и усаглашавање отворених података.

Свесни смо да отворени подаци могу бити откључани само када су грађани сигурни у то да отворени подаци неће угрозити њихово право на приватност, и да грађани имају право да утичу на прикупљање и коришћење својих личних података или података који се стварају њиховим интеракцијама са органима власти.

Начело 2 – Правовремени и свеобухватни

Свесни смо да идентификација података за објављивање може захтевати доста времена и људских и техничких ресурса.

Свесни смо колико је важно да се консултујемо са корисницима података, укључујући грађане, друге владе и организације цивилног друштва и приватног сектора, како бисмо идентификовали које податке треба сматрати приоритетом за објављивање или унапређивање.

Свесни смо да, како би подаци били од вредности за владе, грађане и организације цивилног друштва и приватног сектора, они морају да буду свеобухватни, тачни и висококвалитетни.

Начело 3 – Доступни и корисни

Отварање података омогућава владама, грађанима и организацијама у цивилном друштву и приватном сектору да донесу боље информисане одлуке.

Када се отворени подаци објаве, они би требало да буду лако видљиви и доступни, као и да се учине доступним без бирократских или административних препрека, што може одвратити људе од приступања подацима.

Ово може захтевати израду иницијатива за подизање свести о отвореним подацима, развој способности проналажења и коришћења података, развој способности ефикасног коришћења отворених података, и могућност да грађани, заједница и представници цивилног друштва и приватног сектора имају алате и ресурсе који су им потребни да ефикасно разумеју како се јавни ресурси користе.

Начело 4 – Упоредиви и интероперабилни

Како би отворени подаци били најефикаснији и корисни, они би требало да буду лако упоредиви унутар и између сектора, географских локација и времена.

Податке би требало представити у структурисаним и стандардизованим форматима како би се подржала интероперабилност, праћење и ефикасна поновна употреба.

Начело 5 – За унапређено руковођење и ангажовање грађана

Објављивање отворених података јача поверење у наше јавне институције, појачава обавезу влада да поштују владавину права, и обезбеђује транспарентну и одговорну основу за боље доношење одлука и побољшава пружање јавних услуга.

Отворени подаци подстичу бољи развој, спровођење и процену програма и политика како би се задовољиле потребе наших грађана, омогућило учешће грађана и боља обавештена ангажованост између влада и грађана.

Ангажовање и саветовање са грађанима и организацијама у цивилном друштву и приватном сектору може помоћи владама да разумеју које врсте података су веома тражене и, заузврат, може довести до побољшања у приоритизацији података, објављивању и праксама стандардизације.

Градске или локалне власти су често прва тачка интеракције између грађана и владе, те владе имају кључну улогу у подржавању и ангажовању грађана на отвореним подацима.

Начело 6 – За инклузиван развој и иновације

Препознајемо значај отворености за подстицање креативности и иновација. Што више владе, грађани и организације у цивилном друштву и приватном сектору користе отворене податке, оствариће се веће друштвене и економске користи. Ово важи за владине, комерцијалне и некомерцијалне сврхе.

Препознајемо да отворени подаци могу помоћи у идентификовању друштвених и економских изазова и у праћењу и реализацији програма одрживог развоја. Отворени подаци такође могу помоћи у решавању глобалних изазова као што су сиромаштво, глад, климатске промене и неједнакост.

Отворени подаци по својој природи су равноправан ресурс који оснажује све људе тиме што им омогућава да приступе подацима без обзира ко су или где живе. Међутим, препознајемо постојање глобалне дигиталне поделе у смислу технолошких алата и стручности; ова подељеност ограничава способност социјално и економски маргинализованих људи да приступе и користе отворене податке.

Препознајемо улогу влада у промовисању иновација, а одржив развој се не завршава објављивањем отворених података. Владе такође треба да играју активну улогу у подржавању ефикасне и иновативне поновне употребе отворених података и она треба да обезбеди да државни службеници, грађани и организације у цивилном друштву и приватном сектору имају податке који су им потребни као и алате и ресурсе да разумеју и ефикасно користе податке.

Наша намера је да им у свему томе помогнемо. Радна Група за отворене податке у Републици Србији, има јасне задатке а један од њих је позиционирање и појашњење концепта отворених података свим потенцијалним корисницима и пружаоцима података.

Извор: INTERNATIONAL OPEN DATA CHARTER

 Начела Open Data

 Врх стране
 Пословна адреса е-поште  Портал еУправа  Портал отворених података  Преквалификације за ИТ  Информатор о раду  Смернице в.5.0  Листа стандарда интероперабилности в.2.1  Интернет домени органа државне управе  Смернице за коришћење друштвених мрежа у јавној управи  Захтев за информацијама од јавног значаја  eДијаспора